<-
->

Sal 129:1 Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say: Fihirana fiakarana. Mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony aho mbola tanora, Eny, aoka hataon' ny Isiraely hoe: Fihirana fiakarana. Nampahoriny mafy, hatry ny fony mbola tanora aho; -aoka Israely hilaza izany! - Cantique des montées. Tant ils m' ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire
Sal 129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me. Mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony aho mbola tanora; Nefa tsy naharesy ahy izy. Nampahoriny mafy, hatry ny fony mbola tanora aho, nefa tsy naharesy ahy izy ireo. tant ils m' ont traqué dès ma jeunesse, ils n' ont pas eu le dessus.
Sal 129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows. Ny mpiasa dia niasa ny lamosiko; Efa nanalava ny vavasany izy. Nolahasainy ny lamosiko, nosoritany vava asa lava ao. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons;
Sal 129:4 The Lord is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked. Marina Jehovah: Efa nanapaka ny famatorana nataon' ny ratsy fanahy Izy. Marina anefa Iaveh, ka notapahiny ny famatorana nataon' ny ratsy fanahy. Yahvé le juste a brisé les liens des impies.
Sal 129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Aoka ho menatra sy hiamboho Izay rehetra mandrafy an' i Ziona Aoka ho menatra sy hiamboho eny, izay rehetra mankahala an' i Siona! Qu' ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion;
Sal 129:6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up: Ka ho tahaka ny ahitra eo an-tampon-trano. Izay malazo, na dia tsy misy manongotra azy aza; Aoka hanahaka ny ahitra an-tafon-trano izy, izay malazo alohan' ny hanongotana azy. qu' ils soient comme l' herbe des toits qui sèche avant qu' on l' arrache!
Sal 129:7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom. Tsy misy mpijinja mameno tanana Na mpamehy amboara mameno tratra amin' izany; Ny mpijinja tsy mahafeno tànana amin' izany, sy ny mpamehy amboara ny ampofoany. Le moissonneur n' en remplit pas sa main, ni le lieur, son giron;
Sal 129:8 Neither do they which go by say, The blessing of the Lord be upon you: we bless you in the name of the Lord. Ka dia tsy hisy mpandalo hanao hoe: Hotahin' i Jehovah anie ianareo; Eny, ny anaran' i Jehovah no itsofanay rano anareo. Ary ny mpandalo tsy mba manao hoe: Ho aminao anie ny fitahian' ny Tompo! - Mitso-drano anareo amin' ny anaran' ny Tompo izahay. et point ne diront les passants Bénédiction de Yahvé sur vous! Nous vous bénissons au nom de Yahvé.

<-
->