<-
->

Sal 143:1 Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, henoy ny fivavako, ary atongilano amin' ny fifonako ny sofinao; Valio aho araka ny teninao marina sy ny fahamarinanao. Salamon' i Davida. Iaveh ô, henoy ny fivavahako; atongilano ny sofinao amin' ny fitalahoako; valio vavaka aho, amin' ny fahitsianao amam-pahamarinanao. Psaume. De David. Yahvé, écoute ma prière, prête l' oreille à mes supplications, en ta fidélité réponds-moi, en ta justice;
Sal 143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified. Ary aza dia mifandahatra amin' ny mpanomponao eo am-pitsarana; Fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. Aza mifandahatra amin' ny mpanomponao amin' ny fitsarana, fa tsy misy olombelona ho marina eo anatrehanao. n' entre pas en jugement avec ton serviteur, nul vivant n' est justifié devant toi.
Sal 143:3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead. Fa nanenjika ny fanahiko ny fahavalo; Namely ny aiko ho lavo tamin' ny tany izy: Nampitoeriny tao amin' ny maizina aho, toy izay efa maty ela. Mitady ny aiko ny fahavalo, manitsaka ny aiko amin' ny tany izy; asesiny ao amin' ny fitoerana maizina aho, mova tsy olona efa maty ela! L' ennemi pourchasse mon âme, contre terre il écrase ma vie; il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts à jamais;
Sal 143:4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate. Dia reraka ny fanahiko ato anatiko; Fadiranovana ny foko ato anatiko. Reraka ny fanahiko ato amiko, mitebiteby ny foko ato an-kiboko. le souffle en moi s'éteint, mon coeur au fond de moi s'épouvante.
Sal 143:5 I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands. Mahatsiaro ny andro fahiny ho Ary misaina ny asanao rehetra; Ny asan' ny tananao no eritreretiko. Heveriko ny andro taloha, sainiko ny asanao rehetra, eritreretiko ny asan-tànanao. Je me souviens des jours d' autrefois, je me redis toutes tes oeuvres, sur l' ouvrage de tes mains je médite;
Sal 143:6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Mananty tanana aminao aho; Ny fanahiko dia tahaka ny tany mangetana eo anatrehanao. Mananty tànan-droa aminao aho, ka maniry anao, toy ny tany mangentana, ny fanahiko. - Selà. je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi.
Sal 143:7 Hear me speedily, O Lord: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Faingàna hamaly ahy, Jehovah ô, fa reraka ny fanahiko; Aza manafina ny tavanao amiko, Fandrao ho tahaka izay midina any am-pasana aho. Hafaingano ny valim-bavako, ry Iaveh, fa reraka eo ihany ny fanahiko; aza manafina ny tavanao amiko, fa manahaka ny efa midina any am-pasana aho. Viens vite, réponds-moi, Yahvé, je suis à bout de souffle; ne cache pas loin de moi ta face, je serais de ceux qui descendent à la fosse.
Sal 143:8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. Ampandreneso ny famindram-ponao aho nony maraina, Fa Hianao no itokiako; Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, Fa aminao no ananganako ny fanahiko. Ampandreneso faingana ny hatsaram-ponao aho, fa hianao no itokisako; atoroy ny làlana tokony halehako aho, fa any aminao no hanondrotako ny fanahiko. Fais que j' entende au matin ton amour, car je compte sur toi; fais que je sache la route à suivre, car vers toi j'élève mon âme.
Sal 143:9 Deliver me, O Lord, from mine enemies: I flee unto thee to hide me. Jehovah ô, vonjeo amin' ny fa-havaloko aho; Ao aminao no iereko. Afaho amin' ny fahavaloko aho, ry Iaveh, fa ao aminao no ialofako. Délivre-moi de mes ennemis, Yahvé, près de toi je suis à couvert,
Sal 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness. Ampianaro hanao ny sitraponao aho; Fa Hianao no Andriamanitro; Aoka ny Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin' izay tany marina. Ampianaro hanao ny sitra-ponao aho fa hianao no Andriamanitro. Ny fanahinao tsara anie hitarika ahy, eo amin' ny làla-mahitsy. enseigne-moi à faire tes volontés, car c' est toi mon Dieu; que ton souffle bon me conduise par une terre unie.
Sal 143:11 Quicken me, O Lord, for thy name' s sake: for thy righteousness' sake bring my soul out of trouble. Noho ny anaranao, Jehovah ô, velomy aho; Araka ny fahamarinanao avoahy ny fanahiko ho afaka amin' ny fahoriana. Iaveh ô, velomy aho, noho ny anaranao, esory amin' ny fahoriana ny fanahiko, noho ny fahamarinanao. A cause de ton nom, Yahvé, fais que je vive en ta justice; tire mon âme de l' angoisse,
Sal 143:12 And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant. Ary araka ny famindram-ponao fongory ny fahavaloko, Ka aringano izay rehetra mampahory ny fanahiko; Fa mpanomponao aho. Fongory ny fahavaloko, noho ny hatsaram-ponao; ary aringano avokoa izay mampahory ahy, fa mpanomponao aho. en ton amour anéantis mes ennemis; détruis tous les oppresseurs de mon âme, car moi je suis ton serviteur.

<-
->