<-
->

Sal 110:1 The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Salamo nataon' i Davida. Izao no lazain' i Jehovah amin' ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Salamon' i Davida. Iaveh nilaza tamin' ny Tompoko hoe: Mipetraha eo ankavanako hianao, mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. De David. Psaume. Oracle de Yahvé à mon Seigneur : "Siège à ma droite, tant que j' aie fait de tes ennemis l' escabeau de tes pieds."
Sal 110:2 The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies. Ny tehin' ny herinao Havoak' i Jehovah avy ao Ziona; Manapaha eo amin' ny fahavalonao Hianao. Hanitatra ny tehina fanapahanao, avy ao Siona Iaveh: manjaka amim-pahefan' ny Tompo eo amin' ny fahavalonao hianao! Ton sceptre de puissance, Yahvé l'étendra depuis Sion, domine jusqu' au coeur de l' ennemi.
Sal 110:3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth. Ny olonao dia mazoto manolo-tena amin' ny andro anafihanao; Amin' ny fihaingoana masina, tahaka ny ando ateraky ny maraina ho Anao ny zatovonao. Midodododo aminao ny vahoakanao amin' ny andro hamorianao ny tafikao, mitondra ny fanamiana masina: Avy ao ampofoan' ny mazava atsinanana, dia mankao aminao ny ranonandon' ny mpiadinao tanora. A toi le principat au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l' aurore de ta jeunesse.
Sal 110:4 The Lord hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek. Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon' i Melkizedeka. Efa nianianan' ny Tompo ka tsy hanenenany izao: Mpisorona mandrakizay hianao, araka ny fomban' i Melkisedeka. Yahvé l' a juré, il ne s' en dédira point "Tu es prêtre à jamais selon l' ordre de Melchisédech."
Sal 110:5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. Ny Tompo eo an-kavananao Dia handripaka ny mpanjaka maro amin' ny andron' ny fahatezerany Eo an-kavanana ny Tompo, handripaka ny mpanjaka izy amin' ny andron' ny fahatezerany. A ta droite, Seigneur, il abat les rois au jour de sa colère;
Sal 110:6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries. Hitsara any amin' ny jentilisa Izy ka hampiampatrampatra faty any; Handripaka loholona any amin' ny tany malalaka Izy. Manao ny fitsarany any amin' ny firenena izy, feno faty hatraiza hatraiza; manorotoro ny loha eo amin' ny tany tontolo izy. il fait justice des nations, entassant des cadavres, il abat les têtes sur l' immensité de la terre.
Sal 110:7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head. Hisotro amin' ny ony any an-dalana Izy, Ka izany no hitrakan' ny lohany. Misotro amin' ny renirano izy eny an-dàlana, ka izany no itrakan' ny lohany. Au torrent il s' abreuve en chemin, c' est pourquoi il redresse la tête.

<-
->