<-
->

Sal 120:1 In my distress I cried unto the Lord, and he heard me. Fihirana fiakarana. Jehovah no nitarainako tamin' ny fahoriako dia namaly ahy Izy, Fihirana fiakarana. Tao anatin' ny fahoriako nitaraina tamin' ny Tompo aho, dia nohenoiny. Cantique des montées. Vers Yahvé, quand l' angoisse me prend, je crie, il me répond.
Sal 120:2 Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue. Jehovah ô, vonjeo ny fanahiko amin' ny molotra mandainga, Eny, amin' ny lela mamitaka Iaveh ô, vonjeo ny fanahiko amin' ny molotra mandainga, amin' ny vava fetsy ratsy. Yahvé, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue perfide!
Sal 120:3 What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue? Inona no homeny anao, ary inona koa no hataony aminao, Ry lela mamitaka? Homena inona sy hahazo vokatra inona hianao, ry lela mpamadika? Que va-t-il te donner, et quoi encore, langue perfide?
Sal 120:4 Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper. Zana-tsipìkan' ny mahery sady voaranitra, Mbamin' ny vain' afon' anjavidy. Zana-tsipìka maranitry ny Mahery, mbamin' ny vain' afon' anjavidy. Les flèches du batailleur, qu' on aiguise à la braise des genêts.
Sal 120:5 Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar! Lozako, fa mivahiny eto amin' ny Maseka aho Ary mitoetra ato an-dain' ny Kedarita! Endrey, ity manjo ahy mitoetra eto amin' i Meseka, sy monina aty an-dain' i Sedara! Malheur à moi de vivre en Méshek, d' habiter les tentes de Qédar!
Sal 120:6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace. Ela loatra izay no nitoeran' ny fanahiko teo amin' Izay tsy tia fihavanana. Ela loatra no niarahako nitoetra tamin' izay mankahala ny fihavanana. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix.
Sal 120:7 I am for peace: but when I speak, they are for war. Raha izaho, dia fihavanana; Kanjo nony miteny aho, dia mila ady kosa ireny. Olona tia fihavanana aho, nefa nony niteny amin' izy ireo dia ny ady no alehan' ny sainy. Moi, si je parle de paix, eux sont pour la guerre.

<-
->