<-
->

Sal 150:1 Praise ye the Lord. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power. Haleloia. Miderà an' Andriamanitra eo amin' ny fitoerany masina. Miderà Azy eo amin' ny habakabaky ny heriny. Aleloia! Miderà an' Andriamanitra eo amin' ny fitoerany masina! Miderà azy amin' ny fitoeran' ny fahefany! Alleluia! Louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance,
Sal 150:2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness. Midera Azy noho ny asany lehibe; Miderà Azy araka ny haben' ny voninahiny. Miderà azy noho ny asa nataony amin-kerim-po! Miderà azy araka ny fahalehibeazany tsy hita noanoa! louez-le en ses oeuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur!
Sal 150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp. Miderà Azy amin' ny fitsofana ny anjomara; Miderà Azy amin' ny valiha sy ny lokanga. Miderà azy amin' ny feon-trompetra! Miderà azy amin' ny harpa aman-dokanga! Louez-le par l'éclat du cor, louez-le par la harpe et la cithare,
Sal 150:4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs. Miderà Azy amin' ny ampongatapaka sy ny dihy; Miderà Azy amin' ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Miderà azy amin' ny dihy miaraka amin' ny ampongatapaka! Miderà azy amin' ny sodina aman-java-maneno tendrena! louez-le par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes,
Sal 150:5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals. Miderà Azy amin' ny kipantsona maneno; Miderà Azy amin' ny kipantsona tsara feo. Miderà azy amin' ny kipantsona mazava feo! miderà azy amin' ny kipantsona mikarantsana! louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes!
Sal 150:6 Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an' i Jehovah. Haleloia. Aoka hidera an' ny Tompo ny manam-pofon' aina rehetra! Aleloia! Que tout ce qui respire loue Yahvé!

<-
->