<-
->

Sal 13:1 How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me? Ho an' ny mpiventy hira. Salamo nataon' i Davida. Jehovah ô, mandra-pahoviana no mbola hanadinoanao ahy ihany? Mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko? Ho an' ny mpampianatra hira. Hiran' i Davida. Du maître de chant. Psaume. De David.
Sal 13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me? Mandra-pahoviana no mbola hisaintsainako am-panahy, sy hahalahelovako am-po isan' andro? Mandra-pahoviana no mbola hisandratan' ny fahavaloko ho amboniko? Ry Iaveh ô, mandra-pahoviana no hanadinoanao ahy, mandra-pahoviana no hanafenanao ny tavanao amiko? Jusques à quand, Yahvé, m' oublieras-tu? Jusqu'à la fin? Jusques à quand me vas-tu cacher ta face?
Sal 13:3 Consider and hear me, O Lord my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death; Jereo aho ka valio, Jehovah Andriamanitro ô; ampahazavao ny mazoto, fandrao renoky ny torimaso fahafatesana aho; Mandra-pahoviana no hamoromporon-kevitra ao amin' ny fanahiko aho, ary dia ho feno alahelo isan' andro ny foko? Mandra-pahoviana no hitsanganan' ny fahavaloko mamely ahy? Jusques à quand mettrai-je en mon âme la révolte, en mon coeur le chagrin, de jour et de nuit? Jusques à quand mon adversaire aura-t-il le dessus?
Sal 13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved. Fandrao ny fahavaloko hanao hoe: naharesy azy aho, fandrao hifaly ny rafilahiko, raha mangozohozo aho. Jereo, mba valio aho, ry Iaveh Andriamanitro ô! Omeo fahazavana ny masoko mba tsy ho renoky ny torimaso fahafatesana aho, Regarde, réponds-moi, Yahvé mon Dieu! Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m' endorme.
Sal 13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation. Fa raha izaho kosa, dia ny famindram-ponao no itokiako; ho faly amin' ny famonjenao ny foko. mba tsy hanaovan' ny fahavaloko hoe: Resiko izy! ka tsy hifalian' ny mpanohitra ahy, mahita ahy mangozohozo. Que l' adversaire ne dise : "Je l' emporte sur lui", que mes oppresseurs n' exultent à me voir chanceler!
Sal 13:6 I will sing unto the Lord, because he hath dealt bountifully with me. Hihira ho an' i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy; Raha izaho, dia ny hatsaram-ponao no itokiako; ny famonjenao no hientanan' ny foko, hihira ho an' ny Tompo aho, noho ny soa nataony tamiko. Pour moi, en ton amour je me confie; que mon coeur exulte, admis en ton salut, que je chante à Yahvé pour le bien qu' il m' a fait, que je joue pour le nom de Yahvé le Très-Haut!

<-
->