<-
->

Sal 131:1 Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Jehovah ô, tsy nirehareha ny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko: Ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho, Na izay saro-pantarina tsy takatro. Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Iaveh ô, tsy mba nivontom-piavonavonana ny foko, tsy mba niandranandrana ny fijeriko, tsy mba mikarokaroka zavatra ambony aho, na izay avo mihoatra noho izaho. Cantique des montées. De David. Yahvé, je n' ai pas le coeur fier, ni le regard hautain. Je n' ai pas pris un chemin de grandeurs ni de prodiges qui me dépassent.
Sal 131:2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child. Fa nampionona sy nampangina ny fanahiko aho; Tahaka ny zaza efa maoty eo amin-dreniny. Dia tahaka Izany ny fanahiko ato anatiko. Tsy izany fa mitana ny fanahiko amin' ny fiononana sy fahanginana aho, toy ny zaza vao notazana eo ampofoan-dreniny, toy ny zaza vao notazana ny fanahiko ato anatiko. Non, je tiens mon âme en paix et silence; comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi.
Sal 131:3 Let Israel hope in the Lord from henceforth and for ever. Ry Isiraely ô, manantenà an' i Jehovah Hatramin' izao ka ho mandrakizay. Apetraho amin' ny Tompo ny fitokianao, ry Israely, ankehitriny sy mandrakizay! Mets ton espoir, Israël, en Yahvé, dès maintenant et à jamais!

<-
->