<-
->

Sal 11:1 In the Lord put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain? Ho an' ny mpiventy hira. Nataon' i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin' ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely? Ho an' ny mpampianatra hira. Nataon' i Davida. Iaveh no itokiako; ka ahoana no ilazanareo amin' ny fanahiko hoe: Mandosira any an-tendrombohitrareo toy ny vorona? Du maître de chant. De David. En Yahvé j' ai mon abri. Comment dites-vous à mon âme "Fuis à ta montagne, passereau.
Sal 11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; efa nanamboatra ny zana-tsipìkany eo amin' ny kofehy izy, nikendry tao amin' ny maizina hitifitra ny mahitsy fo. Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; nametaka tamin' ny tady ny zana-tsipìkany; mba hitifirany ny olona mahitsy fo, ao amin' ny maizina. "Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leur flèche à la corde pour viser dans l' ombre les coeurs droits;
Sal 11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Fa rava ny fanorenana, ka inona indray no azon' ny marina atao? Raha rava ny fanorenana, inona indray no azon' ny marina atao? si les fondations sont ruinées, que peut le juste?"
Sal 11:4 The Lord is in his holy temple, the Lord' s throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men. Jehovah dia ao amin' ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan' i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak' olombelona. Iaveh izay ao amin' ny tempoliny masina, Iaveh izay manana ny seza fiandrianany any an-danitra, dia mana-maso mahiratra; ary ny hodi-masony mizaha ny zanak' olombelona hatr' ao anatiny. Yahvé dans son palais de sainteté, Yahvé, dans les cieux est son trône; ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les fils d' Adam.
Sal 11:5 The Lord trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth. Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan' ny fanahiny. Mizaha ny marina hatr' ao anatiny Iaveh; fa mankahala ny ratsy fanahy sy ny mifaly manao an-keriny izy. Yahvé éprouve le juste et l' impie. Qui aime la violence, son âme le hait.
Sal 11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup. Handatsaka fandrika amin' ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany. Latsahany fandrika afo sy solifara hoatra ny ranonorana ny ratsy fanahy; rivo-mahery no ho anjara kapoakan' ireny. Il fera pleuvoir sur les impies charbons de feu et soufre et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part.
Sal 11:7 For the righteous Lord loveth righteousness; his countenance doth behold the upright. Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany. Fa marina Iaveh ka ny fahamarinana no tiany; ny mahitsy fo no hibanjina ny tavany. Yahvé est juste, il aime la justice, les coeurs droits contempleront sa face.

<-
->