<-
->

Sal 39:1 I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Ho an' ny mpiventy hira. Ho an' i Jedotona Salamo nataon' i Davida. Hoy izaho: hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin' ny lelako; hasiako fehim-bava ny vavako, raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Ho an' ny mpampianatra hira, ho an' Iditona. Hiran' i Davida. Du maître de chant. De Yedutûn. Psaume. De David.
Sal 39:2 I was dumb with silence, I held my peace, even from good; and my sorrow was stirred. Nangina mihitsy aho, namihim-bava ka tsy nilaza na dia ny tsara aza, dia nihetsika mafy ny fanaintainan' ny aretiko. Hoy aho: hitandrina ny làlako aho, sao hanota amin' ny lelako. Asiako hidiny ny vavako, dieny mbola eo anatrehako koa ny ratsy fanahy. J' ai dit : "Je garderai ma route, sans laisser ma langue s'égarer, je garderai à la bouche un bâillon, tant que devant moi sera l' impie."
Sal 39:3 My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then spake I with my tongue, Nafana ny foko tato anatiko; raha nieritreritra aho, dia nisy afo nirehitra, ka niteny tamin' ny lelako aho. Dia lasan-ko moana aho tanatin' ny fahaginana, nangina aho na dia voaesotra amiko aza ny fananana rehetra. Kanjo nihetsika ny fanaintainako, Je me suis tu, silence et calme; à voir sa chance, mon tourment s' exaspéra.
Sal 39:4 LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is: that I may know how frail I am. Jehovah ô,ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko; aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. nirehitra tato anatiko ny foko; tamin' ny fieritreretako dia nisy afo nirehitra, ka tonga teo amin' ny lelako ny teny. Mon coeur brûlait en moi, à force d' y songer le feu flamba et ma langue vint à parler
Sal 39:5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah. Indro efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinontsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olon-drehetra, na dia matanjaka aza. Ry Iaveh ô, ampahafantaro ahy ny fara andro hiainako, dia ny fetry ny androko, hahafantarako ny mahamora levona ahy. "Fais-moi savoir, Yahvé, ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile.
Sal 39:6 Surely every man walketh in a vain shew: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them. Aloka tokoa no fandehandehan' ny olona; zava-poana tokoa no itabatabàny; mihary harena izy nefa tsy fantany izay ho tompon' izany. Nataonao vody voam-pelatanana monja ny androko; ary toy ny tsinontsinona eo anatrehanao ny fiainako. Eny, tso-drivotra foana avokoa, ny olombelona velona. - Selà. Vois, d' un empan tu fis mes jours, ma durée est comme rien devant toi; rien qu' un souffle, tout homme qui se dresse,
Sal 39:7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee. Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo ô? Hianao no antenaiko. Eny, mandalo toy ny aloka ny olona; eny, tsy misy asany ny fikofokofohany; manangona izy, nefa tsy mahalala izay handray izany. rien qu' une ombre, l' humain qui va; rien qu' un souffle, les richesses qu' il entasse, et il ne sait qui les ramassera."
Sal 39:8 Deliver me from all my transgressions: make me not the reproach of the foolish. Manafaha ahy amin' ny fahadisoako rehetra; aza manao ahy ho fanakoran' ny adala. Ankehitriny, Tompo ô, inona no azoko antenaina? Ao aminao ny fanantenako! Et maintenant, que puis-je attendre, Seigneur? Mon espérance, elle est en toi.
Sal 39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it. Mangina aho ka tsy miloa-bava fa ianao no nanao izao. Afaho amin' ny fahadisoako rehetra aho; aza atao ho fandatsan' ny adala aho. De tous mes péchés délivre-moi, ne me fais point la risée de l' insensé.
Sal 39:10 Remove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand. Aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy; reraka aho azon' ny famelin' ny tananao. Mangina tsy miloa-bava aho; fa hianao no manao izao. Je me tais, je n' ouvre pas la bouche, car c' est toi qui es à l' oeuvre.
Sal 39:11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah. Anatra noho ny fahadisoany no ananaranao ny olona, ka manimba ny hatsaran-tarehiny tahaka ny kalalao ianao; zava-poana tokoa ny olona rehetra. Avilio tsy hihatra amiko ny fikapohanao: fa reraka aho, azon' ny hamafin' ny famelezan' ny tananao. Eloigne de moi tes coups, sous les assauts de ta main je me consume.
Sal 39:12 Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were. Mandrenesa ny fivavako Jehovah ô,ary mihainoa ny fitarainako; aza mangina amin' ny ranomasoko fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Raha faizinao ny olona, ka manasazy azy amin' ny fahadisoany hianao, dia mandrava izay maminy indrindra, toy ny kalalao, hianao. Eny, tso-drivotra foana ny olombelona. - Selà. Reprenant les torts, tu corriges l' homme, comme la teigne, tu ronges ses désirs. Rien qu' un souffle, tous les humains.
Sal 39:13 O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more. Aza atrehinao aho aloha, dia ho miramirana indray, dieny aho tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony. Henoy ny fivavahako, ry Iaveh ô, atongilano ny sofinao amin' ny fitarainako, aza dia tsy mihontsina amin' ny fitomaniako! Fa vahiny ao aminao aho, mpivahiny toy ny razako rehetra. Ecoute ma prière, Yahvé, prête l' oreille à mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs. Car je suis l'étranger chez toi, un passant comme tous mes pères.
Sal 39:14 Avilio tsy hijery ahy ny masonao, ka avelao mba hisy hiainako, alohan' ny hahalasanako, ka tsy ho velona intsony aho! Détourne ton regard, que je respire, avant que je m' en aille et ne sois plus.

<-
->