Abidia vitsivitsy avy amin' ny Latina Grika Rosiana Hebrio Arabo
Malagasy Anglisy Frantsay Espaniola Tchèque Norvezianina Latina
1 A a àaa à âaaaa
1 B bbbbbbb
2 C cc çcccc
3     ch
D ddddddd
E eee é è ê ëeeee
F fffffff
G ggggggg
H hhhhhhh
3     ch
6 I i ì y ýii î ïiiii
J jjjjjjj
1 K kkkkkkk
1 L lllllll
4     ll
1 M mmmmmmm
1 N n ñnnnnnn
5     ñ
O o ôoo ôoooo
P ppppppp
2 Q qqqqq
R rrrrrrr
S sssssss
T ttttttt
2 U uu ûuuuu
V vvvvvvv
2 W wwwww
2 X xxxxxx
6 Y yyyyyy
Z zzzzzzz
7     æ ae
    ø oe
    å aa
   
1Ααalpha
1Ββbeta
Γγgamma
Δδdelta
Εεepsilon
Ζζzeta
Ηηeta
Θθtheta
Ιιiota
1Κκkappa
1Λλlambda
1Μμmu
1Ννnu
Ξξxi
Οοomicron
Ππpi
Ρρrho
Σσsigma
Ττtau
Υυupsilon
Φφphi
Χχchi
Ψψpsi
Ωωomega
   
1 А а a
1 Б б be
В в ye
Г г ghe
Д д de
Е е ie
Ж ж zhe
З з ze
И и i
Й й i
1 К к ka
1 Л л el
1 М м em
1 Н н en
О о o
П п pe
Р р er
С с es
Т т te
У у u
Ф ф ef
Х х ha
Ц ц tse
Ч ч che
Ш ш sha
Щ щ shcha
Ъ ъ "
Ы ы yeru
Ь ь '
Э э e
Ю ю yu
Я я ya
   
1 א aleph
1 ב beth
ג gimel
ד dalet
ה he
ו vav
ז zayin
ח het
ט tet
י yod
1 ך כ kaf
1 ל lamed
1 ם מ mem
1 נ nun
ס samech
ע ayin
ף פ pe
ץ צ tsadi
ק qof
ר resh
ש shin
ת tav
     
1  ﺎ alif
1  ﺐ  ﺒ  ﺑ  ba
 ﺖ  ﺘ  ﺗ  ta
 ﺚ  ﺜ  ﺛ  tha
 ﺞ  ﺠ  ﺟ  jim
 ﺢ  ﺤ  ﺣ  ha
 ﺦ  ﺨ  ﺧ  Ha
 ﺪ dal
 ﺬ dhal
 ﺮ ra
 ﺰ za
 ﺲ  ﺴ  ﺳ  sin
 ﺶ  ﺸ  ﺷ  shin
 ﺺ  ﺼ  ﺻ  Sad
 ﺾ  ﻀ  ﺿ  Dad
 ﻂ  ﻄ  ﻃ  Ta
 ﻆ  ﻈ  ﻇ  Za
 ﻊ  ﻌ  ﻋ  ayn
 ﻎ  ﻐ  ﻏ  gayn
 ﻒ  ﻔ  ﻓ  fa
 ﻖ  ﻘ  ﻗ  qaf
1  ﻚ  ﻜ  ﻛ  kaf
1  ﻞ  ﻠ  ﻟ  lam
1  ﻢ  ﻤ  ﻣ  mim
1  ﻦ  ﻨ  ﻧ  nun
 ﻪ  ﻬ  ﻫ  ha
 ﻮ waw
 ﻲ  ﻴ  ﻳ  ya

1
a
α
а
א
b
β
б
ב
    
    
    
    
    
k
κ
к
כ
l
λ
л
ל
m
μ
м
מ
n
ν
н
נ
mitovy ireto fisesy ireto, satria avy amin' ny abidia fenisianina (phénicien) ny abidia latina sy grika sy rosiana sy hebrio ary arabo dimy mianakavy
2 c, q, u, w, x tsy hita amin' ny abidia malagasy ireto tarehintsoratra ireto
3 ch tarehintsoratra fahefatra amin'ny abidia espaniola,
tarehintsoratra fahasivy amin'ny abidia tcheque
4 ll tarehintsoratra faha-14 amin'ny abidia espaniola
5 ñ tarehintsoratra faha-17 amin'ny abidia espaniola
6 i, y tarehintsoratra fahavalo amin' ny abidia malagasy ny i sy ny y; raha mamaran-teny ny i dia atao y
7 æ (na ae)
ø (na oe)
å (na aa)
tarehintsoratra faha-27, -28, -29 amin' ny abidia norvezianina