<-
->

Sal 111:1 Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation. Haleloia. Hidera an' i Jehovah amin' ny foko rehetra aho, Eo amin' ny fivorian' ny marina sy ny fiangonan-dehibe. ALEPH Sitrako ny midera an' ny Tompo amin' ny foko rehetra, BETH eo amin' ny fivorian' ny olo-marina sy ao amin' ny fiangonana. Alleluia! Je rends grâce à Yahvé de tout coeur dans le cercle des justes et l' assemblée.
Sal 111:2 The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. Lehibe ny asan' i Jehovah, Ka dinihin' izay rehetra mankasitraka azy. GHIMEL Lehibe ny asan' ny Tompo; DALETH katsahin' ny olona izy noho ny hamamiana rehetra avy aminy. Grandes sont les oeuvres de Yahvé, dignes d'étude pour qui les aime.
Sal 111:3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever. Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. HE Famirapiratana amam-pahamboniana avokoa ny asany, VAV ary maharitra mandrakizay ny fahamarinany. Faste et splendeur, son ouvrage; sa justice demeure à jamais.
Sal 111:4 He hath made his wonderful works to be remembered: the Lord is gracious and full of compassion. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra fo Jehovah. ZAIN Namela fahatsiarovana ny fahagagana nataony izy; HETH mamindra fo sy miantra Iaveh. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Yahvé est tendresse et pitié.
Sal 111:5 He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant. Nomeny hanina izay matahotra Azy; Tsarovany mandrakizay ny fanekeny. TETH Nomeny hanina izay matahotra azy; YOD tsaroany mandrakizay ny fanekeny. Il donne à qui le craint la nourriture, il se souvient de son alliance pour toujours.
Sal 111:6 He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. Ny herin' ny asany nasehony tamin' ny olony. Tamin' ny nanomezany azy ny lovan' ny jentilisa. KAPH Naharihariny tamin' ny vahoakany ny herin' ny asany, LAMED tamin' ny nanolorany azy ny lovan' ny firenena. Il fait voir à son peuple la vertu de ses oeuvres, en lui donnant l' héritage des nations.
Sal 111:7 The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure. Ny asan' ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra; MEM Rariny amam-pahamarinana ny asan' ny tanany, NUN tsy mety miova ny didiny rehetra. Justice et vérité, les oeuvres de ses mains, fidélité, toutes ses lois,
Sal 111:8 They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin' ny fahamarinana sy ny fahitsiana. SAMECH Voaorina mafy ho mandrakizay ireny, AIN fa natao tamim-pahamarinana amam-pahitsiana. établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et vérité.
Sal 111:9 He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name. Manatitra fanavotana ho an' ny olony Izy; Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; Masina sy mahatahotra ny anarany. PHE Nanatitra ny famonjena ho an' ny vahoakany izy, TSADE ary nanorina ny fanekeny ho mandrakizay. QOPH Masina sy mahatahotra ny anarany. Il envoie la délivrance à son peuple, il déclare pour toujours son alliance; saint et redoutable est son nom.
Sal 111:10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever. Ny fahatahorana an' i Jehovah no fiandoham-pahendrena; Fahalalana tsara no ananan' izay rehetra mankatò izany; Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy. RESCH Ny fahatahoran' ny Tompo no fiandohan' ny fahendrena, SCHIN manan-tsaina tokoa izay mitandrina ny didiny. THAV Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Principe du savoir : la crainte de Yahvé; bien avisés tous ceux qui s' y tiennent. Sa louange demeure à jamais.

<-
->