<-
->

Sal 133:1 Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Endrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miara-monina Fihirana fiakarana. Nataon' i Davida. Endrey, tsara sady mamy, ho an' ny mpirahalahy ny miara-monina! Cantique des montées. De David. Voyez! Qu' il est bon, qu' il est doux d' habiter en frères tous ensemble!
Sal 133:2 It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron' s beard: that went down to the skirts of his garments; Tahaka ny diloilo tsara amin' ny loha, Izay mitsororoka amin' ny somotra, dia ny somotr' i Arona, Izay mitsororoka amin' ny moron-tongotr' akanjony; Tahaka ny diloilo sarobidy aidina eo an-doha izany; ka mitsororoka amin' ny somotra, dia amin' ny somotr' i Aarona, sy midina amin' ny sisin' akanjony. C' est une huile excellente sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d' Aaron, sur le col de ses tuniques.
Sal 133:3 As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the Lord commanded the blessing, even life for evermore. Tahaka ny ando any Hermona, izay milatsaka amin' ny tendrombohitra Ziona; Fa voadidin' i Jehovah ho eo ny fitahiana, Dia fiainana ho mandrakizay. Manahaka ny andon' i Hermona izany, izay milatsaka eo amin' ny tampon' i Siona; fa ao no nanorenan' ny Tompo ny fitahiana, ny fiainana ho mandrakizay. C' est la rosée de l' Hermon, qui descend sur les hauteurs de Sion; là, Yahvé a voulu la bénédiction, la vie à jamais.

<-
->