<-
->

Sal 144:1 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: Nataon' i Davida. Isaorana anie Jehovah Vatolampiko, Izay mampianatra ny tanako hamely Sy ny rantsan-tanako hiady, Nataon' i Davida. Isaraona anie Iaveh vatolampiko, izay nampianatra ny tànako hiady, ary ny rantsan-tànako hiantafika. De David. Béni soit Yahvé mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille,
Sal 144:2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. Izay Mpiantra sy batery fiarovana ho ahy sady fiarovana avo sy Mpanafaka ahy, Ary ampingako sy fialofako, Izay mahafolaka ny vahoakako hanoa ahy Mpanao soa ahy aman-trano mimandako, fialofako avo amam-panafaka ahy, ampingako amam-pialofako, izay mandamina ny vahoakako hanoa ahy! mon amour et ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur, mon bouclier, en lui je m' abrite, il range les peuples sous moi.
Sal 144:3 LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him! Jehovah ô, inona ny olona, no iahianao azy? Ary ny zanak' olombelona, no iheveranao azy? Iaveh ô, inona moa ny olombelona no mba heverinao, ny zanak' olombelona, no mba ahinao? Yahvé, qu' est donc l' homme, que tu le connaisses, l'être humain, que tu penses à lui?
Sal 144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away. Ny olona dia tahaka ny zava-poana, Ny androny dia tahaka ny aloka mihelina. Tahaka ny tso-drivotra ihany ny olombelona; tahaka ny aloka mandalo foana ny androny. L' homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l' ombre qui passe.
Sal 144:5 Bow thy heavens, O Lord, and come down: touch the mountains, and they shall smoke. Jehovah ô, aondreho ny lanitrao, ka midina; Tendreo ny tendrombohitra, dia hidonaka ireny. Iaveh ô, aondreho ny lanitrao, ka midìna; tendreo ny tendrombohitra dia aoka hirehitra izy. Yahvé, incline tes cieux et descends, touche les montagnes et qu' elles fument;
Sal 144:6 Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them. Ampitselatselaro ny helatra, ka ampielezo ireo; Alefao ny zana-tsipìkanao, ka ampifanaritaho ireo; Aoka hianao hampanjopiaka ny tselatra ka hampiparitaka ny fahavalo; alefaso ny zana-tsipìkanao, ka ampifanaritaho ireny. fais éclater l'éclair, et les disloque, décoche tes flèches, et les ébranle.
Sal 144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children; Ahinjiro avy any ambony ny tananao; Afaho aho, ka vonjeo amin' ny rano be, Dia amin' ny tanan' ny hafa firenena, Ahinjiro avy any ambony ny tànanao, ka afaho sy vonjeo aho amin' ny rano be, amin' ny tànan' ireo tarana-pirenen-kafa, D' en haut tends la main, sauve-moi, tire-moi des grandes eaux, de la main des fils d'étrangers
Sal 144:8 Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood. Izay miteny zava-poana amin' ny vavany, Ary ny tànany ankavanana dia tanana ankavanana mamitaka. izay mamoaka lainga ny vavany, ary tànana ankavanana mivadika no tànana ankavanana. dont la bouche parle de riens, et la droite est une droite de parjure.
Sal 144:9 I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee. Andriamanitra ô, hihira fihiram-baovao ho Anao aho; Amin' ny valiha tory folo no hankalazako Anao, Andriamanitra, hihira fihiram-baovao ho anao aho, hankalaza anao amin' ny valiha tory folo aho. O Dieu, je te chante un chant nouveau, sur la lyre à dix cordes je joue pour toi,
Sal 144:10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword. Izay manome famonjena ho an' ireo mpanjaka, Sady mamonjy an' i Davida mpanompony tsy ho voan' ny sabatra mandratra. Hianao izay nanome fandresena ny mpanjaka, sy namonjy an' i Davida mpanomponao amin' ny sabatra mahafaty, toi qui donnes aux rois la victoire, qui sauves David ton serviteur. De l'épée de malheur
Sal 144:11 Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood: Afaho aho, ka vonjeo amin' ny tanan' ny hafa firenena, Izay miteny zava-poana amin' ny vavany, Ary ny tànany ankavanana dia tanana ankavanana mamitaka; dia afaho sy vonjeo aho amin' ny tànan' ireo tarana-pirenen-kafa, izay mamoaka lainga ny vavany, ary tànana ankavanana mivadika no tànany ankavanana. sauve-moi, tire-moi de la main des étrangers dont la bouche parle de riens, et la droite est une droite de parjure.
Sal 144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace: Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakai-lahy, Ary ho tahaka ny vato fehizoro voasoratra tsara toy ny fomban' ny lapan' andriana ny zanakai-vavy. Hanahaka ny zanakazo mirobona anie ny zanakay lahy ka hitombo mandritra ny fahatanorany. Hanahaka ny andry fehizoro anie ny zanakay vavy, misy sarin-javatra voasokitra, toy ny amin' ny tempoly! Voici nos fils comme des plants grandis dès le jeune âge, nos filles, des figures d' angle, image de palais.
Sal 144:13 That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets: Ho feno ny trano fitehirizanay, ka hisy vokatra betsaka samy hafa karazana; Hiteraka arivoarivo sy alinalina ny ondrinay any an-tsahanay; Ho feno mandrakariva anie ny sompitray, ka ho hipoka vokatra isan-karazany. Ny ondrinay eny an-tanimbilonay anie hitombo arivoarivo sy alinalina, Nos greniers remplis, débordants, de fruits de toute espèce, nos brebis, des milliers, des myriades, parmi nos campagnes,
Sal 144:14 That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets. Hahazaka be ny ombinay, Ary tsy hisy ho rava, na ho lasan-ko babo, Sady tsy hisy fitarainana any an-dalambenay. ary ny ombinay hahavanona anaka. Aza misy ao anatin' ny mandanay na fahabangana na fikoizana, aza misy re eny amin' ny kianjanay anie ny antso vonjy taitra! nos bestiaux bien pesants, point de brèche ni de fuite, et point de gémissement sur nos places.
Sal 144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the Lord. Sambatra ny firenena izay tahaka izany; Eny, sambatra ny firenena izay manana an' i Jehovah ho Andriamaniny. Sambatra ny firenena, miarana amin' izany zava-tsoa izany. Sambatra ny firenena manana an' ny Tompo ho Andriamaniny. Heureux le peuple où c' est ainsi, heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu!

<-
->