<-
->

Sal 142:1 I cried unto the Lord with my voice; with my voice unto the Lord did I make my supplication. Maskila nataon' i Davida tamin' izy tao anaty lavaka. Fivavahana. Ny feoko no itarainako amin' i Jehovah; Ny feoko no ifonako amin' i Jehovah. Fihirana nataon' i Davida: Fony izy tao amin' ilay zohy. Fivavahana. Poème. De David. Quand il était dans la caverne. Prière.
Sal 142:2 I poured out my complaint before him; I shewed before him my trouble. Loarako eo anatrehany ny fitarainako; Ambarako eo anatrehany ny fahoriako. Mitaraina amin' ny Tompo amin' ny feoko aho, mitalaho amin' ny Tompo amin' ny feoko: A Yahvé mon cri! J' implore. A Yahvé mon cri! Je supplie.
Sal 142:3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko, dia fantatro ny alehako; Eo amin' ny lalana izorako no nanafenany fandrika hamandrihany ahy. Mamboraka eo anatrehany ny fitarainako aho, mamosaka eo anatrehany ny fahoriako. Je déverse devant lui ma plainte, ma détresse, je la mets devant lui,
Sal 142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul. Jereo eo an-kavanana, ka izahao, Fa tsy misy olona mahalala ahy; Foana avokoa ny fiarovana ahy; Tsy misy miahy ny fanahiko. Raha reraka ato anatiko ny fanahiko, dia fantatrao ny làlako, fantatrao fa any an-dàlana izorako, amelaran' ireny fandrika hamelezana ahy. alors que le souffle me manque; mais toi, tu connais mon sentier. Sur le chemin où je vais ils m' ont caché un piège.
Sal 142:5 I cried unto thee, O Lord: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. Mitaraina aminao aho, Jehovah ô; Hoy izaho: Hianao no aroko Sy anjarako eo amin' ny tanin' ny velona. Topazo maso eo ankavanana ka zahao: tsy misy mahalala ahy akory; ny fialofako tsy misy velively, tsy ahoan' ny olona akory ny aiko. Regarde à droite et vois, pas un qui me reconnaisse. Le refuge se dérobe à moi, pas un qui ait soin de mon âme.
Sal 142:6 Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I. Henoy ny fitarainako, Fa reraka indrindra aho; Vonjeo aho amin' ny mpanenjika ahy, Fa tsy leoko ireny. Mitaraina aminao aho, ry Iaveh, hoy aho: Hianao no fialofako, anjarako eo amin' ny tanin' ny velona. Je m'écrie vers toi, Yahvé, je dis : Toi, mon abri, ma part dans la terre des vivants!
Sal 142:7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me. Avoahy hiala amin' ny tranomaizina ny fanahiko, Mba hiderako ny anaranao; Hanodidina ahy ny marina, Satria manisy soa ahy Hianao. Atongilano ny sofinao amin' ny fitarainako, fa fadiranovana efa izaitsizy aho, afaho amin' ireo manenjika ahy aho, fa mahery noho izaho izy ireo. Sois attentif à ma clameur, je suis à bout de force. Délivre-moi de mes persécuteurs, eux sont plus forts que moi!
Sal 142:8 Esory amin' ity tranomaizina ity ny fanahiko, mba hankalazako ny anaranao, hahazo voninahitra miaraka amiko ny marina, noho ny nanasoavanao ahy. Fais sortir de prison mon âme, que je rende grâce à ton nom! Autour de moi les justes feront cercle, à cause du bien que tu m' as fait.

<-
->