Teny nosokajiana araka ny sokajin-teny
afa-tsy ny anarana sy ny matoanteny ary ny mpamari-toetra