Teny voasokajy araka ny voambolana

Safidio ny voambolana eo ambany mba hijerena ireo teny hita ao.