Dox : Amina Batsola

Ho tonga hono izay ho vadiko... Efa akaiky izy izao
Indreo ny olona efa miomana nefa tsy hitako ny hatao...
Mijanona eto fotsiny aho. Halefako ary ve Batsola ?
Izao sahady dia ioriako ny fisainana azy ho tola !
Tsy mahajery maso ahy ao anaty alahelo (/ahy)
Ka nifidy tsy ho hitako intsony Ingahy Ratovelo.
Izy no mikarakara ny fandraisana hatao.
Endrika inona no entiko hisehoana amin' izao
Maizina mikitroka ny tontolo eto an-tany...
Inay ny olona mihoraka... Indreny hono tamy...
Etsy am-bavahady atsimo ny vahiny amin' izao
Batsola kosa tsy miherika efa lalan' ny handao
Ataoko fara-tazamaso toy ny tsy ho hita intsony
Ery am-bavahady andrefana. Ô ry foko ô ! Onony...

Ratovelo :
Arahaba Ramatoa manakory ny havizanana
Manao ahoana teny an-dalana nisy ve ny fahasahiranana
Aok' isika hiara-paly fa tafita soa aman-tsara
Ka ho marin-tokantrano, ho maro dimby maro fara.

Rasata :
Arahaba hianao Ranoro, manao ahoana izato izy
Angamba ny hasasaranao efa betsaka izaitsizy

Mpitantara :
Miezaka mitsiky Rasata, tsiky tsy hita holazaina...
Tsiky tsy afaka hitory fifaliam-po sy saina !
Somary miandra hibanjina azy kosa Ranoro. Io tsikan[?]
Misy fiovana ny endriny. Tsy arakaraky ny sariny 1

Noraiketiny tam-po tao anatin' ny tsiahiny...
Nanantena fiantorahana tokoa tokoa ny fanahiny
Nefa noho Rasata hita ho somary tsy baliaka
Dia somary ho samy fomba ny fisehoana ho saríaka.
Raha mijery azy anefa Rasata dia voatery hiaiky.
Mateza hojerena izy na lavitra na akaiky.
Zazavavy mahafinaritra amin' ny fahitana rehetra.
Malefadefaka fihetsika ary andriandrian-toetra.

Batsola :
Inona ary izao no hihatra-aminao ry Vohimarina.
Tsy ho haiko vinaniana, tsy ho azoko takarina.

Sakalava :
Fa nahoana hianao no niala teny an-tanana hova ?
Ary fandroahan' inona no nandaozanao ny Rova ?

Batsola :
Tsy izany tsy akory, fa izaho no tsy ahefa
Dia nisara-marimarina fa tsy hoe izaho nalefa.

Mpitantara :
Nalefan' i Batsola ny filaza izay niseho
Nefa kosa ny tarehy dia tsy afaka tsy haneho
Ny alahelo safomorona mahadifotra ny fony.
Takatry ny Sakalava ny fiezahany ho tony.
Ka dia notereny izy mba hilaza izay marina
Tsy hasiana afinafina na hoe hamboamboarina.
Nisafoaka izy rehetra ka tsy nisy azo hatao.
Hisakanana azy intsony fa dia rafitra amin' izao

Takila 1-2
Takila 3-4
Takila 5-6
Takila 7-8
Takila 9-10
Takila 11-12
Takila 13-14
Takila 15-16
Takila 17-18
Takila 19-20
Takila 21-22
Takila 23-24
Takila 25-26
Takila 27-28
Takila 31-32
Takila 33-34
Takila 35-36
Takila 37-38
Takila 39-40
Takila 41-42
Takila 43-44