Ramarlah Antoine : Ny amin' ny finoan' ny Bara
Takila 2 ->

Ny atao hoe BARA dia ity firenena mifanila-tany amin’ny Betsileo ao an-tapany atsimo ity, mizara ho firenena telo izy :
Ny Bara atsinanana (fari-tanin’ny Ivohibe ) : « Bara–Tanala » no anaovan’ny Bara any andrefana azy noho izy mifanila-tany amin'ny Tanala.
Ny Bara afovoany (fari-tanin’Ihosy ) « Bara » no anaovana azy.
Ny Bara andrefana (fari-tanin’Ankazoabo ) « Bara-Imamono » no iantsoana azy.
Izany ny anaran’ny fizarazaran’ny Bara araky ny misy azy avy, fa aoka handinika ny finoany.

Toko I : Ny finoany ny amin’ Andriamanitra

Maha-te-hanontany ny ahitana io loha-teny io fa ny firenena ambany sy baribariana toy ity mba mino ny fisian’Andriamanitra ihany. Koa dia mitranga ao an-tsaina ireto [fanontaniana efatra ireto :]


I- Ny finoany ny amin’ Andriamanitra
II- Ny finoany ny amin’ny fanahy ratsy
III- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fiandohana
IV- Ny finoany ny amin’ny fanavotana
V- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny fisoronana
VI- Ny finoan’ny Bara ny amin’ny ody
VII- Ny finoany ny amin’ny vintan’andro
VIII- Ny finoany ny amin'ny fambara
IX- Ny amin'ny fampianaram-pinoana ny ankizy
X- Ny finoany ny amin'ny fiainana any an-koatra
XI- Farany