<-
->

Mtt / Koh 11:1 Cast thy bread upon the waters: for thou shalt find it after many days. Atsipazo eny ambonin' ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Atsipazo eny ambony rano ny mofonao, fa mbola any ny andro hahitanao azy indray. Lance ton pain sur l' eau, à la longue tu le retrouveras.
Mtt / Koh 11:2 Give a portion to seven, and also to eight; for thou knowest not what evil shall be upon the earth. Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjo atý ambonin' ny tany. Omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatra izay loza mety hanjo eto ambonin' ny tany. Donne une part à sept ou à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre.
Mtt / Koh 11:3 If the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth: and if the tree fall toward the south, or toward the north, in the place where the tree falleth, there it shall be. Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin' ny tany izany; ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin' izay ianjerany ihany no handriany. Rahefa feno orana ny rahona, dia alatsany amin' ny tany izany; ary raha mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia izay ianjerany ihany no itoerany koa. Si les nuages sont pleins de pluie, ils la déversent sur la terre; et si un arbre tombe, au sud ou bien au nord, l' arbre reste où il est tombé.
Mtt / Koh 11:4 He that observeth the wind shall not sow; and he that regardeth the clouds shall not reap. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Izay fatra-pandinika ny rivotra tsy mba hamafy, ary izay fatra-panadihady ny rahona tsy mba hijinja. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas.
Mtt / Koh 11:5 As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all. Toy ny tsy ahafantaranao ny amin' ny alehan' ny rivotra, na ny amin' ny fitombon' ny taolana ao an-kibon' izay manan' anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan' Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra. Toy ny tsy ahalalanao ny làlan' ny rivotra sy ny fomba fiforon' ny taolana ao am-bohoka, no tsy hahalalanao ny asan' Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra. De même que tu ne connais pas le chemin que suit le vent, ou celui de l' embryon dans le sein de la femme, de même tu ne connais pas l' oeuvre de Dieu qui fait tout.
Mtt / Koh 11:6 In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand: for thou knowest not whether shall prosper, either this or that, or whether they both shall be alike good. Amin' ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin' ny hariva dia aza atsahatra ny tananao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy roa tonta. Vao maraina dia afafazo ny voanao, ary ny hariva koa aza avela hitsahatra ny tànanao, fa tsy fantatra izay ho vanona na ity na iry, na samy ho vanona aza izy roa tonta. Le matin, sème ton grain, et le soir, ne laisse pas ta main inactive, car de deux choses tu ne sais pas celle qui réussira, ou si elles sont aussi bonnes l' une que l' autre.
Mtt / Koh 11:7 Truly the light is sweet, and a pleasant thing it is for the eyes to behold the sun: Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro; Mamy ny fahazavana, ary mahafinaritra ny maso ny mahita ny masoandro. Douce est la lumière et il plaît aux yeux de voir le soleil;
Mtt / Koh 11:8 But if a man live many years, and rejoice in them all; yet let him remember the days of darkness; for they shall be many. All that cometh is vanity. fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin' ny androny rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny: izay rehetra ho avy dia zava-poana. Na maro toy inona aza ny taona iainan' ny olona, aoka hifaly izy amin' izany taona rehetra izany ary aoka hoheveriny ny andro maizina, fa ho maro izy ireny; izay mahazo rehetra dia zava-poana avokoa. si l' homme vit de longues années, qu' il profite de toutes, mais qu' il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux : tout ce qui vient est vanité.
Mtt / Koh 11:9 Rejoice, O young man, in thy youth; and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes: but know thou, that for all these things God will bring thee into judgment. Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora ianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin' ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin' izay sitraky ny fonao sy izay jeren' ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin' Andriamanitra hotsaraina ianao amin' izany rehetra izany. Ry zatovo, mifalia dieny mbola tanora hianao; aoka hahazo firavoravoana amin' ny fonao hianao amin' ny andron' ny fahatanoranao! Mandehana any amin' izay làlan' ny fonao, sy arak' izay fijerin' ny masonao. Fantaro anefa fa izany rehetra izany dia hiantsoan' Andriamanitra anao hotsaraina. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, sois heureux aux jours de ton adolescence, suis les voies de ton coeur et les désirs de tes yeux, mais sache que sur tout cela Dieu te fera venir en jugement.
Mtt / Koh 11:10 Therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh: for childhood and youth are vanity. Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Esory ao am-ponao ny alahelo, ary alaviro ny vatanao ny ratsy, samy zava-poana ny hatanorana amam-pahamaitsovolo. Éloigne de ton coeur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, mais la jeunesse et l'âge des cheveux noirs sont vanité.

<-
->