Teny voasokajy araka ny voambolana

VOAMBOLANA
Haizavamaniry:
voninkazo
Botany:
flower
Botanique:
fleur