Toko sy andininy momba Iva

  2nd Book of Kings 2 Mpanjaka Mpanjaka II 2ème Livre des Rois
...............
2Mp 18.34 Where are the gods of Hamath, and of Arpad? where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Ivah? have they delivered Samaria out of mine hand? Aiza moa ireo andriamanitr' i Hamata sy Arpada? Ary aiza koa ireo andriamanitr' i Sefarvaima sy Hena ary Iva? Nahavonjy an' i Samaria tamin' ny tanako va ireo andriamaniny? Aiza ny andriamanitr' i Emata sy Arfada? Aiza ny andriamanitr' i Sefarvaima sy Anah ary Avah? Moa nahavonjy an' i Samaria tamin' ny tànako va ireny? Où sont les dieux de Hamat et d' Arpad, où sont les dieux de Sepharvayim, de Héna et de Ivva, où sont les dieux du pays de Samarie? Ont-ils délivré Samarie de ma main?
...............
2Mp 19.13 Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivah? Aiza ny mpanjakan' i Hamata sy ny mpanjakan' i Arpada ary ny mpanjakan' ny tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Aiza avy ny mpanjakan' i Emata, ny mpanjakan' i Arfada, ny mpanjakan' ny tanàna Serfavaima, Anah ary Avah? Où sont le roi de Hamat, le roi d' Arpad, le roi de Laïr, de Sepharvayim, de Héna et de Ivva?"

  Book of Isaiah Isaia Izaia Livre d'Isaïe
...............
Isa / Iz 37.13 Where is the king of Hamath, and the king of Arphad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Ivah? Aiza ny mpanjakan' i Hamata sy ny mpanjakan' i Arpada sy ny mpanjakan' ny tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Aiza avy ny mpanjakan' i Emata, ny mpanjakan' i Arfada, ary ny mpanjakan' ny tanàna Sefarvaima, ny an' i Anà, ny an' i Avà? Où sont le roi de Hamat, le roi d' Arpad, le roi de Laïr, de Sepharvayim, de Héna, de Ivva ? "