Toko sy andininy momba Jara

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 2.34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha. Ary Sesana tsy nanana zanakalahy, fa vavy avokoa. Ary Sesana nanana mpanompo Egyptiana, Jara no anarany. Tsy nitera-dahy Sesàna, fa nanan-janaka vavy izy. Nanana ankizilahy Ejipsiana anankiray izy, atao hoe Jeraà, Shéshân n' eut pas de fils, mais des filles. Il avait un serviteur égyptien dénommé Yarha,
1Tt / 1Tan 2.35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai. Ary ny zananivavy nomen' i Sesana ho vadin' i Jara mpanompony; ary izy niteraka an' i Atahy taminy. nomeny ho vadin' io ny zanany vavy, ka niteraka an' i Eteia taminy. auquel Shéshân donna sa fille pour épouse. Elle lui enfanta Attaï.
...............
1Tt / 1Tan 9.42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza; Ary Ahaza niteraka an' i Jara; ary Jara niteraka an' i Alemeta sy Azmaveta ary Zimry; ary Zimry niteraka an' i Moza; Akaza niteraka an' i Jarà; Jarà niteraka an' i Alamata, Azmota ary Zamrì; Zamrì niteraka an' i Mosà. Ahaz engendra Yara, Yara engendra Alémèt, Azmavèt et Zimri; Zimri engendra Moça.