Chapitres et versets citant Ikesy

  2nd Samuel 2 Samoela Samoela II 2ème Livre de Samuel
...............
2Sm / 2Sam 23.26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Heleza Paltita, Ira, zanak' Ikesy Tekoita, Helesa avy any Falty; Hirà zanak' i Aksesa, avy any Tekoe; Héleç, de Bet-Pélèt. Ira fils d' Iqqèsh, de Teqoa.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 11.28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite, sy Ira, zanak' Ikesy Tekoita, sy Abiezera Anatotita Irà zanak' i Aksesa avy any Tekoe; Abiesera, avy any Anatota; Ira fils d' Iqqesh, de Teqoa, Abiézer d' Anatot,
...............
1Tt / 1Tan 27.9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahenina, ho amin' ny volana fahenina, dia Ira, zanak' Ikesy Tekoita; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Hirà, zanak' i Aksesa avy any Tekoe no fahenina ho amin' ny volana fahenina; ary efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le sixième, affecté au sixième mois, était Ira, fils d' Iqqesh, de Teqoa; il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.