sevrage   
fampisaraha-nono
sevrage [SLP 1986]
oty