Tsinjoarivo
Ny rovan'Tsinjoarivo hita hatramin'ny avaratra
2003/10/22 18:45
19° 38' 11" S 47° 41' 06" E