Chapitres et versets citant Kerana

  Genesis Fiandohana na Genesisy Fiandohana na Jenezy La Genèse
...............
Gen / Jen 36.26 And these are the children of Dishon; Hemdan, and Eshban, and Ithran, and Cheran. Ary izao no zanakalahin' i Disona: Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Izao no zanakalahin' i Disona: Hamdàna, Esebana, Jetrama ary Karàna. Voici les fils de Dishôn : Hemdân, Eshbân, Yitrân, Kerân.

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 1.41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran. Ary ny zanakalahin' i Ana dia Disona. Ary ny zanakalahin' i Disona dia Hamrana sy Esbana sa Jitrana ary Kerana. Zanak' i Disona: Hamrama, Esebàna, Jetrana, ary Karàna. Fils de Ana : Dishôn. Fils de Dishôn : Hamrân, Eshbân, Yitrân, Kerân.