Chapitres et versets citant Hir��

  1st Book of Chronicles 1 Tantara Tantara I 1er Livre des Chroniques
...............
1Tt / 1Tan 27.9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand. Ny fahenina, ho amin' ny volana fahenina, dia Ira, zanak' Ikesy Tekoita; ary ny antokony dia efatra arivo amby roa alina. Hirà, zanak' i Aksesa avy any Tekoe no fahenina ho amin' ny volana fahenina; ary efatra arivo sy roa alina no isan' ny antokony. Le sixième, affecté au sixième mois, était Ira, fils d' Iqqesh, de Teqoa; il était responsable d' une classe de vingt-quatre mille hommes.